Mart Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Nisan Takvimi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Kurumsal Atölyeler

KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK FOTOĞRAF ATÖLYELERİ ve DİĞER HİZMETLERİMİZ

1-    Fotoğrafçılık Atölyeleri
2-    Günübirlik ya da Hafta Sonu Fotoğraf Çekim Gezileri
3-    Fotoğraf Alanında Kültürel Sunumlar ve Seminerler
4-    Fotoğraf Projeleri Üretimi ve Sergi Organizasyonları
5-    Kurumsal Fotoğraf Kulübü Kuruluşu ve Danışmanlık Hizmetleri
6-    Kurum Çalışanlarının Çocuklarına Yönelik Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri

1- Fotoğrafçılık Atölyeleri

- Temel Fotoğraf Bilgisi Atölyesi
8 saat teorik, 5 saat uygulama ve 4 saat fotoğraf değerlendirmesinden oluşur.
Teori ve değerlendirme oturumlarının 2'şer saat, açık havada gerçekleşecek uygulamanın aynı gün içinde 5 saat sürmesi;
Katılımcıların DSLR fotoğraf makineler ile atölyeye katılması;
Atölye gruplarının en çok 15 katılımcıdan oluşması önerilir.

- İleri Fotoğraf Teknikleri Atölyesi
Atölye 8 oturumda (toplam 20 saat) tamamlanır. Her oturum 150 dakikadır.
8 oturumun 4'ü teorik, 3'ü uygulama ve 1'i de fotoğraf değerlendirmesinden oluşur.
3 uygulama oturumundan 1'i akşam saatlerinde, açık havada yapılacaktır.
Atölye gruplarının temel fotoğraf bilgisine sahip en çok 15 katılımcıdan oluşması;
Katılımcıların DSLR fotoğraf makineler ile atölyeye katılması önerilir.

- Cep Telefonu ile Fotoğrafçılık Atölyesi
3 saat teorik, 3 saat uygulama ve 4 saat fotoğraf değerlendirmesinden oluşur.
Teorik oturumlar 90'ar dakika, değerlendirme oturumları 2'şer saat, açık havada gerçekleşecek uygulamanın aynı gün içinde 3 saat sürmesi;
Katılımcıların yeni nesil cep telefonları ile atölyeye katılması;
Atölye gruplarının en çok 15 katılımcıdan oluşması önerilir.

2- Günübirlik ve Hafta Sonu Fotoğraf Çekim Gezileri

- Günübirlik Fotoğraf Çekim Gezileri
İstanbul içi veya yakın çevresinde deneyimli bir fotoğrafçının eşliğinde yapılacak, gün boyu süren serbest veya tematik çekim gezileridir.
Çekim gezisinden önceki farklı bir günde 2 saatlik tanışma ve gezi hakkında bilgilendirme, pratik fotoğraf çekim tekniği bilgilerinin paylaşımını ve çekim gezisinden sonraki farklı bir günde 3 saat fotoğraf değerlendirmeyi içerir.
Gezi gruplarının en çok 20 katılımcıdan oluşması önerilir.
Katılımcılar, SLR, DSLR veya cep telefonlarını kullanarak fotoğraf çekimlerini yapabilir.

- Hafta Sonu (2 gün) Fotoğraf Çekim Gezileri
Deneyimli bir fotoğrafçının rehberliğinde hafta sonunu kapsayan, konaklamalı İstanbul dışı fotoğraf çekim gezileridir. Çekim gezisinden önceki farklı bir günde 2 saatlik tanışma ve gezi hakkında bilgilendirme, pratik fotoğraf çekim tekniği bilgilerinin paylaşımını ve çekim gezisinden sonraki farklı bir günde 3 saat fotoğraf değerlendirmeyi içerir.
Gezi gruplarının en çok 20 katılımcıdan oluşması önerilir.
Katılımcılar, SLR, DSLR veya cep telefonlarını kullanarak fotoğraf çekimlerini yapabilir.

3- Fotoğraf Alanında Kültürel Sunumlar ve Seminerler

-    Kilometre Taşları Boyunca Fotoğrafın Öyküsü
-    Fotoğrafın Dehaları-1 / Robert Capa
-    Fotoğrafın Dehaları-2 / Eugene Smith
-    Fotoğrafın Dehaları-3 / Nan Goldin
-    Fotoğrafın Dehaları-4 / Cindy Sherman
-    Fotoğrafçılıkta Yeni Rüzgâr: Aile Belgeselleri
-    Fotoğraf Okur-Yazarlığı
-    Fotoğrafçılığın Temel Sorunu: Etik

Fotoğraf alanındaki kültürel sunum ve seminerlerin ortalama süresi, soru-cevap bölümü dâhil 120 dakikadır.
Sunum ve seminerler görseller eşliğinde yapılır.

4- Fotoğraf Projeleri Üretimi ve Sergi Organizasyonları

Kısa Süreli Fotoğraf Projesi Üretimi
Ortak üretimin yapılacağı proje temasının belirlenmesi, proje çerçevesinin tanımlanması, fotoğraf üretimine ilişkin pratik bilgilerin paylaşılmasından oluşan 2 saatlik ilk oturumun ardından farklı bir günde katılımcılar danışman fotoğrafçı ile birlikte 4 saatlik fotoğraf çekim uygulaması yapacaktır. Çekilen fotoğraflar yine farklı 2 günde, 2'şer saatlik oturumlarda seçilecek ve değerlendirmeleri yapılacaktır.
Proje gruplarının en çok 15 katılımcıdan oluşması önerilir.
Katılımcılar, SLR, DSLR veya cep telefonlarını kullanarak fotoğraf çekimlerini yapabilir.

Uzun Süreli Fotoğraf Projesi Üretimi
Uzun Süreli Fotoğraf Projesi, diğer adıyla Fotoğraflarla Hikâye Anlatma, 20 saatlik bir çalışmayı gerektirmektedir.
Her biri 150 dakika süren 8 oturumda tamamlanır.
Bireysel ya da en çok 3 kişilik küçük grupların üreteceği fotoğraf hikâyelerinin belirlenmesi, yöntem bilgisinin paylaşılması, üretim takviminin çıkartılması ve örnek çalışmaların izlenmesinden oluşan ilk 2 oturum sonrasında katılımcılar çekimlerini bireysel olarak sürdürecek, 4 hafta boyunca çekilecek fotoğraflar, her hafta değerlendirilecek, öneriler geliştirilecek ve son 2 haftada da hikâyeler edit (seçme, sıralama vb) edilecektir.
En çok 15 kişiden oluşması önerilen katılımcılar, SLR, DSLR veya cep telefonlarını kullanarak fotoğraf çekimlerini yapabilir.

5- Kurumsal Fotoğraf Kulübü Kuruluşu ve Danışmanlık Hizmetleri
Kurum içerisinde oluşturulması planlanan sosyal faaliyet alanlarından biri olarak Fotoğraf Kulübü'nün projelendirilmesi, ilk eğitimlerinin organize edilmesi, sürdürülebilirlik önlemlerinin geliştirilmesi, kulüp faaliyetlerinin tasarlanması, kulüp içi sergilerin ve web ya da basılı yayınların planlanması, altı aylık ya da bir yıllık kulüp danışmanlığı hizmetlerini kapsar. 
Fotoğraf Kulübü'nün kuruluş süreci iki ayda tamamlanır. Kulüp içi eğitimler gereksinim duyulduğu takdirde ayda bir ya da daha uzun periyodlarda tekrarlanır.  Kulüp yönetimi oluşturulur. Kulüp faaliyetleri olarak, ayın fotoğrafı yarışması, söyleşiler, sunumlar, çekim gezileri, sergi gezileri ve kulüp toplantıları takvime bağlanır. Kulüp üyelerinin sergileri, web ya da basılı yayınları tasarlanarak uygulamaya sokulur. 
İlk altı aylık dönem sonunda Fotoğraf Kulübü Danışmanlığı hizmeti verilerek motivasyonun sürekliliğine katkı sağlanır. 

 
6- Kurum Çalışanlarının Çocuklarına Yönelik Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri
Çocuklara yönelik Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yöneliktir. Bu atölyeler talepte bulunan kurumun çatısı altında ya da kurumun göstereceği mekânda ya da Galata Fotoğrafhanesi'nde gerçekleştirilebilir. Atölyeler dijital kompakt fotoğraf makineleri ile yapılır.
• Bu atölyeler en çok 15 çocuğun katılımı ile yapılır.
• Dijital kompakt fotoğraf makineleri ile yapıldığında atölye 20 saat (bir öğretici ve bir asistan) sürer.
• Çocukların, atölyenin gerektirdiği fotoğraf makinelerine sahip olmaları gerekmektedir.
• Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri'nde uygulanacak program:
• Fotoğrafçı çocuğun atölye günlüğü ile tanışması 
• Kolaj yöntemi ile bir hikâye anlatmak
• Fotoğrafın kısa tarihi
• Dijital ve analog fotoğraf makineleri
• Işık, ışığın kontrolü
• Objektiflerin görüş biçimleri
• Beyaz ayarı
• Canlı ve cansız unsurların fotoğraf karesi içerisinde konumlandırılması (Kompozisyon)
• Fotoğraf çekim pratikleri (Hafta sonu bir çekim gezisi yapılacaktır)
• Proje seçimi
• Proje uygulamaları (Çocuklar kendi çevrelerinde atölye harici çekimler yaparlar)
• Fotoğraf değerlendirmeleri
• Sergi (Kurum içinde ya da belirlenebilecek farklı bir mekânda)

Bu atölyelerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri, prova baskı bedelleri, sergi maliyetleri (Her katılımcıdan 3 fotoğraf 20X30 cm boyutlarında, fotoblok sıvama yöntemi ile sergilenecektir.) bu rakama dâhil; fotoğraf çekim gezisinin organizasyon maliyetleri ve sergi salonu kira ve donatım bedelleri, açılış organizasyonu giderleri hariçtir.